Mercavalència es constituïx com a empresa en 1967, any en què donen també començament les obres de construcció de les seues instal·lacions. En 1969 s’inicia definitivament la seua activitat amb el trasllat de l’Escorxador Municipal. En l’actualitat, som una societat anònima participada per l’Ajuntament de València (51%) i Mercasa (49%).

Representació de l'Escorxador Municipal

Any 1902.
Inauguració de l’Escorxador Municipal.

Representació del Mercat del Peix

Anys 30-40.
Inauguració del Mercat del Peix en els baixos del Mercat Central.

Mercat d’Abastos en 1948

Any 1948.
Inauguració del Mercat d’Abastos.

Pla antic de València

Anys 50-60.
El creixement gradual de la ciutat, així com l’excés de trànsit rodat en el seu interior que generaven estos tres centres de comerç, provoquen la necessitat de concentrar-los en un únic espai allunyat del nucli urbà.

Logo antic de Mercavalència

Any 1967.
Es constituïx Mercavalència. 600M pessetes d’inversió. 30 hectàrees.

Representació del trasllat de l’Escorxador Municipal

Any 1969.
Trasllat de l’Escorxador Municipal.

Representació de la inauguració del Mercat del Peix

Any 1976.
S’inaugura el Mercat del Peix.

Representació del trasllat del Mercat d’Abastos.

Any 1981.
Trasllat del Mercat d’Abastos.

Representació de la inauguració de Mercaflor.

Any 1987.
S’inaugura Mercaflor.

Mercavalència en Xifres

500
mil m2

205
Empreses

+451
MIL

Tones de Producte Anual

+5.000
PERSONES

Per Jornada

1’2 MILIONS

consumidors subministrats

+1.150
MILIONS €

De volum de comercialització