Què és el Mercaobrador?

El projecte té diverses dimensions i l’envergadura del mateix és molt ambiciosa en relació amb els problemes del sector agrari de València i el seu entorn periurbà, perquè pretén ser el centre de dinamització de diversos projectes innovadors aprofitant els avantatges de Mercavalència com a organització madura i estructurada, la seua capacitat de ser focus de concentració i atracció del sector primari en l’etapa de comercialització i la disponibilitat d’espais adequats, i d’altra banda LES NAUS per la seua capacitat de ser centre de suport, promoció, coordinació i dinamitzador de l’emprenedoria innovadora dins del sector estratègic de l’agroalimentació i la salut per l’alimentació, amb el suport i coneixement del sector acadèmic/investigador.

El Mercaobrador és un projecte pioner que té com a objectiu, entre altres, reduir el desaprofitament alimentari mitjançant l’aprofitament de l’excedent i desenvolupant un cicle d’economia circular.

En la nostra lluita per reduir el desaprofitament alimentari i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, Mercavalència va inaugurar en 2020 el Mercaobrador.

El projecte consisteix en la creació d’un obrador blanc, que servisca al seu torn de “laboratori” agroalimentari mitjançant l’habilitació d’un mòdul dins de l’edifici multiservei de Mercavalència per a allotjar i desenvolupar, de manera polivalent, projectes innovadors centrats en el següent:

  • Desenvolupament i incubació d’empreses agroalimentàries pel seu caràcter innovador en el tractament, processament, conservació i comercialització de productes vegetals ecològics i/o orgànics com a propostes preferents, així com qualsevol altra iniciativa enquadrada innovadora dins del sector agroalimentari. En definitiva es tracta del suport a projectes pilots.
  • Ajuda a microempreses i/o emprenedors que oferisquen, desenvolupen i promoguen activitats de transformació i elaboració de productes vegetals i altres del sector primari per a atendre les necessitats de diversificació dels agricultors en altres canals de comercialització de circuit curt afegint valor a productes agrícoles. En definitiva es tracta d’implantar un OBRADOR BLANC com a servei innovador al sector primari prioritzant i fomentat la creació de figura de qualitat amb productes agrícoles d’origen autòcton.

En definitiva, les activitats descrites dins de l’espai , responen i pretenen ser un esclavó potent de la cadena de valor del sector primari valencià com a element dinamitzador en un entorn d’economia circular, que permeta l’ús i diversificació de productes naturals de la nostra agricultura més pròxima, la recuperació de les terres de l’àrea periurbana de València aportant indubtable valor ecològic i social juntament amb l’aprofitament sostenible de recursos necessaris per a aquestes activitats.

La creació, per part de Mercavalència, d’un espai per a la transformació d’aliments és una forma de recolzar les pimes agroalimentàries de producció primària, de transformació, de distribució, de comercialització i d’aprovisionament de mercats, dins del marc de la promoció d’un sistema alimentari local, vinculat de manera sostenible al territori, capaç de proveir aliments bons per a les persones i per al medi ambient.

Com funciona?

En estes instal·lacions s’ofereix un servei de transformació de productes al qual els agricultors i agricultores de l’horta de València podran accedir. Monvital, va ser l’empresa que, després de la convocatòria, treballa en les instal·lacions.

Projecte subvencionat per les Ajudes de Cooperació en el marc del PDR- C.V 2014-2020  (53% FEADER, 8,86 % MAPA, 38,14 GVA)

Serveis oferits per Monvital Foodlab

A més d’una completa cuina, a manera de laboratori experimental, equipada amb un conjunt d’electrodomèstics bàsics que permet utilitzar tècniques de cocció clàssiques, refredar, deshidratar, barrejar, congelar, batre, cuinar, etc., ofereix serveis d’assessorament, i desenvolupament de nous productes alimentaris, enfocat a emprenedors que necessiten un primer espai per al desenvolupament de prototips o empreses que no tinguen espais adequats.

Assessorament en totes les fases de desenvolupament de nous productes, la producció de mostres, primeres sèries i etiquetatge (d’acord amb la reglamentació). Disseny de receptes, formats de venda, packaging, etiquetatge.
Assessorament en el desenvolupament del model de negoci Monvital, amb adaptació del pla de negoci i receptes desenvolupades.

Monvital serveis de producció, formació, xarrades i tallers

Monvital també ofereix un complet obrador als seus clients per a la producció de xicotetes o grans sèries per a tercers, aportant els següents beneficis als seus clients:

  • Estalvi de costos: desenvolupament d’economies d’escala així com especialització en el procés de producció (efecte experiència).
  • Flexibilitat en el volum: abordar mes còmodament els canvis en el mercat i els augments de demanda.
  • Flexibilitat en el procés: consolidar la subcontractació permet a les empreses triar entre diverses opcions. Les empreses subcontractades contínuament milloren els seus processos i els seus recursos per a distingir-se de la seua competència i créixer millorant els seus processos productius.
  • Capacitat tècnica: Sovint les empreses subcontractades poden realitzar certs tipus de treballs que altres no poden. Això pot ser per conèixer mes profundament el procés de producció en particular o per tenir els recursos necessaris per abordar l’activitat.
  • Avantatges estratègics: Les empreses poden localitzar-se en zones on hi haja mitjans i instal·lacions avantatjoses pel que fa a ubicació, proximitat, infraestructures que aporten sinergies, etc.

Una completa sala de formació en l’àrea empresarial ideal per a cursos de cuina, formació de treballadors, etc., sempre orientada al sector agroalimentari. Cursos per carnet de manipulador, etiquetatge de productes, noves normatives alimentàries, transformació de productes agroalimentaris, etc.

Sala amb capacitat per a 15 persones, equipada amb taula i cadires per a impartir xarrades i tallers específics amb possibilitat d’acompanyar-les de parts pràctiques per a la promoció de les elaboracions alimentàries, desenvolupament de reunions, conferències i altres activitats empresarials.

Monvital disposa d’una tarifa per a cada necessitat, des del pagament del teu espai per hores a la contractació de dies sencers.

Horari d’atenció: de Dilluns a Divendres de 8:00 a 14:00 

Contacta amb nosaltres:

Telèfons de contacte: 962025290 / 654115965

E-mail: info@monvital.com

Pàgina web: www.monvital.com

Facebook: @monvitalecologico

Instagram: @monvital_eco

Formulari de contacte

Estem a la teua disposició per a donar-te tota la informació que pugues necessitar!He llegit i accepte el tractament de les dades personals

Les vostres dades seran tractades per MERCAVALENCIA, S.A., per tal de gestionar el vostre dubte o qüestió. Les vostres dades són tractades en base al consentiment prestat mitjançant l'enviament del formulari. Les vostres dades personals no seran cedides a tercers, llevat dels supòsits prevists en la legislació vigent. Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d'accés i informació, rectificació, cancel·lació, portabilitat, supressió o, si escau, oposició de les seves dades, en els termes especificats al Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment establert legalment. Aquests drets podran ser exercits dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a MERCAVALENCIA, SA, Carrera de la Font d'en Corts, 231, 46013 València, oa través de l'adreça de correu electrònic dpp@mercavalencia. és. Les dades dels usuaris les dades de les quals són tractades, podran ser conservades mentre que aquestes no exerceixin els drets de cancel·lació o oposició. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).