NOTA LEGAL

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

 

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se pone en su conocimiento que el titular del sitio web es:

 

Mercats Centrals de Proveïment de València, S.A.

Carrera de la Font d’en Corts, 231, 46013 València

C.I.F. A46038964

Registro Mercantil de Valencia en el Tomo 225 (abans 111) , Lliure Societats , Foli 123, Secció 3ª, Fulla 1423.

Tel: 963 24 15 00; E-mail: info@mercavalencia.es

—-

1. Introducció

Aquest Avís Legal regula l’ús de la pàgina web https://www.mercavalencia.es/ (d’ara endavant, la pàgina web) titularitat de MERCAVALENCIA, S.A. (d’ara endavant, MERCAVALÈNCIA, o el Titular), amb CIF A46038964 i domicili social a la Cursa de la Font d’en Corts, 231, 46013 València.

L’accés a la pàgina web és gratuït tret del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

2. Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i els termes d’ús inclosos en aquest Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d’ús de la mateixa, recollides a l’Avís esmentat, poden patir modificacions.

MERCAVALENCIA, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de la darrera actualització a la part superior del document. Si continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús de la mateixa, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades a la pàgina web.

3. Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús que conté. MERCAVALENCIA, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin ocasionar durant aquesta.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als Usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat el lloc web.

4. Obligacions de lusuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari i queda prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de MERCAVALENCIA, i contrària al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de MERCAVALENCIA, o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la utilització normal de la mateixa per part daltres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquest web amb finalitats il·legals o no autoritzades, en concret i sense caràcter taxatiu:

1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).

2) Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.

3) Introduir virus informàtics, fitxers defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

5. Actualitat

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent a la data de la seva última actualització. El Titular es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest lloc web.

6. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a MERCAVALENCIA, o als seus llicenciants, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut daquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició ( el “Contingut”) són propietat exclusiva del Titular o dels seus llicenciants, amb tots els drets reservats.

Cap part del Contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar Contingut del web a cap lloc dInternet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no s’ha d’utilitzar per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no s’ha de modificar sense el consentiment escrit previ del Titular.

7. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de MERCAVALENCIA, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element daquesta pàgina web que sigui objecte de protecció dacord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al titular.

8. Política de Privadesa

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través del correu electrònic propietat de MERCAVALENCIA, SA, posat a disposició dels Usuaris, respon, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes o suggeriments, o bé a les publicacions oa qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i/o esponsoritzats per MERCAVALENCIA, S.A.

Quant al termini de conservació, les dades personals proporcionades s’han de conservar durant el termini corresponent per complir les obligacions legals, o se’n sol·liciti la supressió per l’interessat i aquest hi estigui legitimat.

MERCAVALENCIA està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics, la relació contractual, l’interès legítim o el compliment d’una obligació legal tal com recull l’article 6 del Reglament General de Protecció de dades personals.

D’altra banda, a fi que les dades obrants als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de MERCAVALÈNCIA.
Les dades personals demanades a través del correu electrònic propietat del responsable del tractament, no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades, en els supòsits previstos segons la Llei , així com en els casos específics, dels quals s’informi expressament a l’Usuari.

No obstant això, linteressat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, dacord amb el RGPD, i que són:
• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
• Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió,
• Dret a sol·licitar la limitació del tractament,
• Dret a oposar-se al tractament,
• Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu Sr. Corts, 231, 46013 València.

Finalment s’informa que MERCAVALENCIA, S.A., adoptarà en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

Si teniu alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a info@mercavalencia.es

9. Cookies

Qualsevol informació relativa a les cookies emprades en aquest website, així com les opcions per a la seva modificació o desinstal·lació estan disponibles a través del canal Política de Cookies

MERCAVALENCIA podrà utilitzar cookies durant l´accés a aquesta pàgina web. Les cookies són procediments automàtics de recollida dinformació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats als equips informàtics de l’usuari corresponent de manera imperceptible. Cada cop que l’usuari torni a accedir a la pàgina web en qüestió aquests fitxers s’activen automàticament de manera que es configura la pàgina amb les preferències assenyalades en visites anteriors. En definitiva, les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats al mateix terminal de l’usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les galetes no poden llegir els fitxers galetes creats per altres llocs web.

L’usuari té la possibilitat de configurar el vostre programa navegador de manera que s’impedeixi la creació de fitxers galeta o s’adverteixi del moment en què això passa. La pàgina web és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions referents als fitxers galeta, si bé pot impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels fitxers galeta de la pàgina web és la de facilitar la navegació de l’usuari.

10. Hiperenllaços

L’usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web a la de MERCAVALENCIA, haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L’enllaç únicament vincularà amb l’home page o pàgina principal però no la podrà reproduir de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin aquesta pàgina o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i el prestigi de MERCAVALÈNCIA o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre MERCAVALÈNCIA, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, no s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que MERCAVALENCIA ha prestat el seu consentiment per a la seva inserció o que, altrament, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de MERCAVALENCIA, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per MERCAVALENCIA, i sempre que es permeti, en aquests casos , un enllaç directe amb la pàgina web de MERCAVALENCIA, en la forma establerta en aquesta clàusula.

6) La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) indueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que MERCAVALENCIA, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de MERCAVALENCIA, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, MERCAVALENCIA, es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seva pàgina web ia exigir-ne la retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

11. Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la utilització indeguda o il·legítima de la pàgina web.

MERCAVALÈNCIA, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues al sistema d’Internet o altres sistemes electrònics.

MERCAVALENCIA, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, MERCAVALENCIA tampoc no es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que es puguin visualitzar mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en els supòsits previstos a l’article 17 de la Llei 34 /2002, de 12 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, haurà de posar-los en coneixement de MERCAVALENCIA, seguint el procediment establert a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre MERCAVALENCIA, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a què donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de MERCAVALENCIA, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’aquestes. MERCAVALENCIA, es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen a la seva pàgina web.

MERCAVALENCIA, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ella.

MERCAVALENCIA, s’eximeix de responsabilitat quant a les “cookies” que tercers aliens poguessin instal·lar al disc dur de l’ordinador de l’usuari.

12. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calgui efectuar hauran d’enviar un correu electrònic a info@mercavalencia.es enviar una comunicació escrita a MERCAVALENCIA, Cursa de la Font d’en Corts, 231, 46013 València.

13. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que es puguin derivar es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest lloc web serà de competència dels tribunals de València.

MERCAVALENCIA, 2023 © Tots els drets reservats