Mercavalència es compromet amb el medi ambient

Mercavalència es compromet amb el medi ambient

És fonamental que entre tots i totes contribuïm a fer del nostre món un lloc millor on viure. En Mercavalència tenim com a una de les nostres principals prioritats cuidar del nostre planeta i, per aquest motiu, apostem pel reciclatge i volem que tots els que formen part d’aquesta gran família també ho facen.

Quines accions portem a terme per cuidar del planeta?

Punt Verd. A l’exterior de les nostres instal·lacions trobareu un ‘punt verd’ on es poden reciclar tots els residus de paper, cartó, fusta i matèria orgànica.

Punt Sandach. A l’interior del Mercat del Peix trobareu un punt de ‘Subproductes Animals No Destinats Al Consum Humà’ (Sandach). Es tracta d’un sistema de recollida de restes de peix i cefalòpodes situat en una de les cantonades del mercat.

Gàbies de reciclatge. Per altra banda, també comptem amb gàbies situades en punts estratègics, properes a les eixides dels mercats, per afavorir el depòsit de cada tipus de residu.

Correcta separació dels residus

Una de les qüestions més importants a l’hora de reciclar és realitzar una correcta separació dels residus. Per aquest motiu, fem campanyes de conscienciació per tal de recordar als usuaris la seua importància.

Durant la jornada es van acumulant una gran varietat de residus, els quals s’hauran de separar correctament i depositar en els diferents contenidors tenint cura de no barrejar-los.

Groc. Destinat a envasos i productes plàstics.

Gris. Destinat a residus de poliespan.

Marró. Destinat a productes i residus de fusta.

Blau. Destinat a residus de paper i cartó.

En quant al Punt Sandach, també és molt important fer una correcta separació dels residus i no introduir cossos estranys com hams, paper, guants, etc.

Cuidar del planeta és una tasca en la que tots i totes hem de participar, ja que ens afecta a tots per igual. A més, gràcies a xicotetes accions com estes guanyem en neteja, control de plagues, espais mes lliures i, per suposat, cuidem del nostre entorn.

Compatir aquesta notícia