Mercavalència impulsa el “Punt Sandach”

Mercavalència impulsa el “Punt Sandach”

En Mercavalència estem al 100% implicats amb la correcta gestió de les restes d’aliments i el reciclatge, ja que sabem que tot acte té una repercussió en el nostre planeta.

Per aquest motiu, hem ficat en marxa un nou sistema de recollida i gestió de restes de peix i cefalòpodes, anomenat “Punt Sandach”( Subproductes Animals No Destinats al Consum Humà), que està situat al puesto núm. 1, en una de les cantonades del “Mercat del Peix”.

COM FUNCIONA EL PUNT SANDACH?

Hem facilitat a tots i totes els que treballen al Mercat del Peix dos cubelles on dipositar les minves de peix per al seu posterior lliurament al Punt Sandach.

  • Cubell blau. Està destinat per a les restes de peix o crustacis aptes per al consum humà rebutjats per motius comercials o trencament de la cadena de fred.
  • Cubell negre. Destinat per a les restes de cefalòpodes o mol·luscs aptes per al consum humà, però rebutjats per motius comercials o trencament de la cadena de fred.

L’entrega dels cubells es farà al punt de recollida, tots els dies d’obertura del mercat, de 7 a 8 del matí. A més, s’emetrà un albarà amb el pes de l’entrega per tal que quede constància.

CAL TINDRE EN COMPTE

És important realitzar una correcta separació de les restes ja que, si no és així, no s’admetran els cubells. Cal tindre cura de no incloure cossos estranys o impropis com hams, paper, guants, etc.

A més, no s’hi ha de dipositar materials de la categoria 2 com: material parasitat, productes caducats, alterats o que superen els nivells autoritzats de contaminants o residus medicamentosos.

Si disposes d’aquests materials, pots sol·licitar el servei de destrucció en el Punt Sandach.

Compatir aquesta notícia