Mercavalència participa en la conferència web “El potencial dels Mercas en l’impuls dels sistemes sostenibles i territorialitzats”

Mercavalència participa en la conferència web “El potencial dels Mercas en l’impuls dels sistemes sostenibles i territorialitzats”

El divendres passat, 11 de desembre, Mercavalència va participar en la conferència web organitzada pel grup GIASAT (Gestió Integral Agroecologia per als Sistemes Alimentaris Territorialitzats), la Revista ‘Soberania Alimentaria’ i la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia, que pretenia ficar en comú l’experiència dels diferents Mercas i corroborar el seu gran potencial en l’impuls dels sistemes sostenibles i territorialitzats.

Una anàlisi de la situació actual ens mostra que existeixen una sèrie de necessitats a solucionar, ja que la falta de sistemes de distribució adequats obstaculitza el trasllat dels aliments locals als principals mercats. Trobar solucions requereix una actuació coordinada i codissenyada que implemente les eines i sistemes de funcionament que siguen una oportunitat per a incorporar la innovació al sector i potenciar la competitivitat.

Per això, aquest webinar pretenia situar-se com un espai inspirador d’intercanvi de coneixements i experiències, nacionals i internacionals, que s’estan posant en marxa. És per això que, durant el seminari, des de Mercavalència parlem sobre el projecte pilot de l’Ecotira i el seu potencial econòmic. D’altra banda, els representants d’uns altres Mercas, com Mercabarna, Mercajerez, o Mercamadrid, van explicar les diferents estratègies i actuacions que estan duent a terme per a la inclusió de la producció local i agroecològica dins dels canals de distribució per al proveïment de la població.

Compatir aquesta notícia