Mercavalència signa el seu pla d’igualtat

L’empresa assumeix el compromís d’aconseguir la plena igualtat de tracte i oportunitats per a tota la plantilla.

Mercavalència ha signat este matí el Pla d’Igualtat elaborat pel comitè que a este efecte es va engegar a l’octubre del passat any. El pla està impulsat per la direcció general i compta amb el suport del consell d’administració de l’empresa. En paraules del president, Carlos Galiana, “este pla té la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real entre homes i dones en l’empresa i per extensió en el conjunt de la societat”. Després del diagnòstic inicial realitzat amb la col·laboració de tota la plantilla es va realitzar el pla que s’engega i que tindrà una durada de quatre anys.

El pla arreplega accions que abasten l’accés a l’ocupació, conciliació de vida laboral, personal i familiar, classificació professional, formació i promoció, retribució, salut laboral i comunicació i llenguatge no sexista. A més conté els mecanismes i protocols de seguiment, avaluació i millora contínua per a aconseguir la seua correcta implantació.

Compatir aquesta notícia