Necessitem una persona per a l’equip de Qualitat i Medi Ambient. El lloc a cobrir està relacionat amb tasques d’operador de depuradora.

Necessitem una persona per a l’equip de Qualitat i Medi Ambient. El lloc a cobrir està relacionat amb tasques d’operador de depuradora.

REQUERIMENTS:

FORMACIÓ BÀSICA

Cicle mitjà Técnic d’operacions de laboratori, cicle mitjà técnic planta química o cicle superior laboratori de anàlisis i control de qualitat.

EXPERIÈNCIA

No requerix

COMPETÈNCIES REQUERIDES PER A EXERCIR I DESENVOLUPAR EL LLOC

Esperit de treball.

Treball en equip.

INCORPORACIÓ Al LLOC I CARRERA PROFESSIONAL

Contracte en pràctiques a temps parcial. 20 hores semanals. (de dimarts a dissabte).

Disponibilitat inmediata.

 

Interessats:

Enviar curriculum a alberto@mercavalencia.es

Asumpte: operador de depuradora.

Compatir aquesta notícia