L’escorxador més ampli i modern de la Comunitat Valenciana: 8 sales de d’especejament, cambres frigorífiques i sacrifici ecològic.

13.135 m2 de superfície

10 empreses

75.346 tones de producte anual

+160,7 m € de volum de comercialització

ES-ECO-020-CV

CERTIFICATS

INFORMACIÓ

Formulari de contacte

Vols utilitzar els servicis del nostre escorxador? Estem a la teua disposició per a donar-te tota la informació que pugues necessitar!

He llegit i accepte el tractament de les dades personals

Entre altres informes jurídics de l'AEPD, que determinen aquest tipus de mecànica, està l'informe jurídic 93/2008 AEPD “Formes d'obtenir el consentiment mitjançant web. Consentiments tàcits”
“En el cas que la recollida de dades es realitze a través d'una pàgina web, les obligacions a les quals acabem de referir-nos, solen complir-se mitjançant formularis i clàusules als quals s'accedeix a través d'enllaços com poden ser “avís legal” o “política de protecció”. També és important incloure algun tipus de “link” d'aquest tipus en relació amb els drets dels interessats de rectificació, cancel·lació, accés i oposició. Quant al consentiment informat, est haurà de recaptar-se de tal forma que resulti impossible la introducció de dada algun sense que prèviament l'afectat hagi conegut l'advertiment que contingui els esments a les quals ens hem referit, podent servir com a prova del consentiment l'acreditació que el programa impedeix introduir les dades sense abans haver acceptat l'avís legal al que hem fet referència. Tot això per objecte assegurar que el consentiment dels afectats sigui efectivament específic o inequívoc tal com exigeix la llei"

Sector d’Activitat Escorxador de Serveis

Notícies destacades