Bienvenida

Benvingut a la Bústia de Denúncies de Mercavalència, creat amb la finalitat de que qualsevol persona, interna o externa pugui denunciar o informar, de manera confidencial o anònima, sobre fets o conductes irregulars en les quals hagi intervingut, directa o indirectament, qualsevol empleat, proveïdor, col·laborador,… i que siguin o puguin ser constitutives de frau en l’àmbit de Compliance.

En aquest sentit, Mercavalència garanteix expressament la confidencialitat per a totes aquelles persones que utilitzin aquest canal.

Totes les denúncies comunicades seran analitzades i avaluades pel Compliance Officerjuntament amb el Comitè de Compliance, i seguiran el procediment aprovat a aquest efecte.

La correcta utilització de la Bústia de Denúncies, així com del contingut de les pròpies denúncies que es realitzin, és responsabilitat exclusiva de l’USUARI.

L’USUARI es compromet a utilitzar aquest Canal Ètic en els termes previst en les

 Condicions d’Utilització del Canal Ètic.

  • El Canal Ètic serà utilitzat quan l’usuari (qualsevol part interessada) conegui o tingui sospites fundades sobre comportaments, accions o fets comesos per qualsevol directiu, empleat, proveïdor, col·laborador,… que puguin constituir frau en l’àmbit del Sistema de gestió de Compliance.
  • S’utilitzarà el Formulari de Denúncia que es posa a la disposició de l’usuari a través de la WEB de Mercavalènciai no s’admetran denúncies que no utilitzin aquest formulari, podent-se procedir al seu rebuig i destrucció sense necessitat de cap comunicació a l’usuari.
  • Aquelles denúncies amb ple coneixement de la seva falsedat no seran objecte de gestió per Mercavalència, guardant-se aquesta el dret a promoure les accions necessàries perquè es duguin a terme les accions disciplinàries previstes en l’ordenament jurídic.

En acceptar aquestes Condicions d’Utilització manifest que les dades personals facilitades, si escau, són veritables i exactes i prest el meu consentiment perquè siguin tractats per Mercavalència per a les accions de gestió necessàries.
D’altra banda, l’usuari del canal té dret a un canal segur que garanteix l’anonimat i la confidencialitat de les comunicacions, segons el cas, sense que es pugui revelar a cap moment la seva identitat.

En el cas de personal de Mercavalencia, tenen dret a la protecció eficaç de la seva integritat laboral, sense represàlies, ni discriminació per raó de la denúncia.

Finalment, l’usuari té dret a ser informat sobre el resultat de la recerca i les accions preses sobre aquest tema.

En marcar aquesta casella, accepte les Condicions d'Utilització del Canal Ètic
.

I Descripció

Assumpte

Indica breument l'assumpte de la denúncia

Descripció

Descriu els fets de forma clara i fefaent. Indicant com verificar els fets. No incorporis cap informació que t'identifiqui

fitxers

Pots incorporar la documentació que consideris oportuna per a l'anàlisi de la comunicació fins a un màxim de 5 documents de 10 MB

II Identificació

No és obligatori que t'identifiquis. Emplena els camps en cas que vulguis tenir resposta sobre el tancament i les accions preses després d'en anàlisis i conclusions de la denúncia.

Nom

Cognom 1

Cognom 2

NIF o Passaport

Email

Telèfon

III Lliurament

Revisa la informació i assegura't que és tota correcta. Prem a enviar denúncia. L'eina t'informarà del seu lliurament satisfactori. En cas contrari pots repetir el procés