CIRCUMSTÀNCIES PREVISTES

En l’actualitat, no s’han produït les circumstàncies previstes en aquest apartat.

CIRCUMSTÀNCIES PREVISTES

En l’actualitat, no s’han produït les circumstàncies previstes en aquest apartat