En l’actualitat,  no hi ha cap encàrrec de gestió i subcontractació