POLÍTICA DE PRIVADESA

Mitjançant la present Política de Privadesa la societat Mercavalència, S. A., (d’ara endavant, L’EMPRESA) titular del lloc, informa als usuaris del web www.mercavalencia.es del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal recaptats en el web, amb la finalitat de que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol•licitada.

L’EMPRESA es reserva la facultat de modificar esta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos particulars de la societat. En tot cas, les modificacions seran comunicades a l’usuari amb la deguda antelació, així com el moment en què començaran a ser efectives.

TITULARITAT DEL TRACTAMENT

Les dades de caràcter personal recaptats seran incorporats a un tractament automatitzat titularitat de Mercavalència, S. A., inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. L’activitat de l’EMPRESA és proporcionar el sòl i les infraestructures necessàries per a un òptim desenvolupament de les funcions logístiques per al sector agroalimentari.

ÚS I FINALITATS

Les dades facilitades per l’usuari seran emprats per a remetre-li, via correu electrònic, la informació sol.licitada. Així mateix, sempre que l’usuari consentisca, les seues dades podran ser emprats en el futur per a remetre-li, via postal o electrònica, informació relacionada amb l’activitat de l’EMPRESA.

Les dades recaptades no seran emprats en cap cas per a altres finalitats que no siguen les assenyalades anteriorment.

En qualsevol cas, l’usuari podrà en tot moment comunicar-nos el seu desig de no rebre este tipus de comunicacions, enviant-nos un correu electrònic a la següent adreça: info@mercavalencia.es

CONSENTIMENT DE L’USUARI

L’usuari manifesta que coneix, consenteix i autoritza expressament la incorporació de les seues dades de caràcter personal a un tractament automatitzat de dades, i a la utilització els mateixos amb les finalitats expressades en l’apartat anterior.

Així mateix, l’usuari s’obliga a mantindre les seues dades actualitzades, informant a l’EMPRESA dels canvis que puguen produir-se sobre els mateixos, de manera que les dades obrantes en els nostres fitxers sempre corresponguen a la situació real de l’interessat.

DRETS DELS USUARIS

L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició enviant una sol•licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia de la seua DNI, a la següent adreça: Mercavalència, S.A., Departament Informàtic, Carretera d’En Corts, 231, 46013, València.

Si desitja rebre informació sobre com exercitar estos drets pot accedir a la pàgina web de l’Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es), o bé posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: dpd@mercavalencia.es

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades comunicades no seran cedits en cap supòsit a tercers aliens a l’EMPRESA.

SEGURETAT DE LES DADES

L’EMPRESA ha adoptat en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.