Mercavalència és el major Centre Agroalimentari de la Comunitat Valenciana. Està compost pels Mercats Centrals de Peixos, Fruites i Hortalisses, la Tira de Comptar, Mercaflor, l’Escorxador Ecològic de Servicis i la Zona d’Activitats Complementàries (ZAC). En les nostres instal·lacions disposem de les millors i més avançades infraestructures logístiques i de distribució per a l’elaboració, transformació i comerç de producte fresc i congelat.

Actualment, Mercavalència compta amb un Certificat de Protocols d’Actuació front a la Covid-19.

Missió

  • Promoció, gestió i millora contínua dels nostres mercats centrals.
  • Foment de la transparència, facilitant la lliure competència i la construcció de preus des de criteris de sostenibilitat econòmica, mediambiental i social.
  • Vetlar per la seguretat alimentària així com per la investigació i creació de sistemes que repercutisquen en el desenrotllament de les empreses del sector.

Visió

  • Treballar junt amb les empreses, institucions públiques i organitzacions del sector per a la consolidació d’un sistema alimentari sostenible que done resposta a les necessitats del mercat i a les inquietuds socials de l’àmbit d’actuació.
  • Treballar en el desenrotllament humà i professional dels nostres empleats.

Valors

Ética i transparéncia

Ètica i transparència

Legalitat

Legalitat

Eficiència en la Gestió

Eficiència en la Gestió

Seguretat i Salut en el treball

Seguritat i Salut en el treball

Seguretat i Salut en el treball

Respecte al Medi Ambient

Compromís amb les persones

Compromís amb les persones