¡Contractes comercials!

  • Tots
  • Fruites i verdures
  • La tira de comptar
  • Escorxador de serveis
  • Mercaflor
  • Peixos i mariscs
  • ZAC
Data Mercat Objecte Termini presentació ofertes Apertura econòmica
04-06-2018 Escorxador de serveis - RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE LLOTS, FILTRATS PROCEDENTS DE LA EDARI I CONTINGUT INTESTINAL Cat. 2 DE L’ESCORXADOR DE MERCAVALENCIA, S.A 12-06-2018 15-06-2018
13:00 H
13-04-2018 Escorxador de serveis - Plec Contracte Mixt del Servei de Retirada i Venda de Subproductes 07-05-2018 09-05-2018
13:30 H
22-03-2018 Peixos i mariscs -- Bar-Cafeteria Mercat de Peixos 16-04-2018 18-04-2018
16:00 H