En el seu compromís amb el rigor, l’eficàcia i l’honestedat, Mercavalència s’adherix a la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i posa a disposició de la ciutadania tota la informació relativa a la seua activitat, gestió i funcionament.