Consell d’administració

President

Carlos E. Galiana Llorens

Vicepresidenta 1ª

Silvia Llerena Muñoz

Vicepresidenta 2ª

Consol Castillo Plaza

Vocal

Enric Navarro Valls

Mª Isabel Balbuena Jiménez

Virginia Bugallal Muñoz

Sergio Barona Valiente

María Teresa Castillo Pasalodos 

Josep R. Catalá Martínez

Fernando Moner Romero

José Ramón Espada Guarnido

Jose Manuel Parra Rodríguez-Correa

Secretari no conseller

José Antonio Martínez

Òrgans de control

Comité de Compliance

Comité d’Igualtat

Control de Gestió

Organització de l’empresa

Direcció General

Direcció económica financera i sistemes

Direcció de mercats i ZAC

Direcció de serveis tècnics

Direcció d’activitats càrniques

Direcció de qualitat

Direcció d’organització de persones i procediments

Direcció de màrqueting, comunicació, relacions externes i RSE

Notícies Mercavalència

Tota la informació